O Kancelarii

Kancelaria Radcy Prawnego Patrycjusz Miłaszewicz świadczy usługi prawne na rzecz Klientów indywidualnych i przedsiębiorców. 

 

Założyciel Kancelarii radca prawny Patrycjusz Miłaszewicz jest absolwentem Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Po ukończeniu aplikacji radcowskiej prowadzonej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu i uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu radcowskiego uzyskał wpis na listę radców prawnych (WR – 3241). Jako radca prawny stale poszerza swą wiedzę zawodową poprzez uczestniczenie w licznych szkoleniach i wykładach. 

 

 

Pomoc prawna świadczona jest w siedzibie Kancelarii, w siedzibie Klienta, jak również drogą elektroniczną.

 

Radca prawny Patrycjusz Miłaszewicz współpracuje z innymi radcami prawnymi, adwokatami oraz notariuszem w sprawach wielowątkowych i skomplikowanych, które z racji na swą specyfikę wymagają kompleksowego podejścia, w celu osiągnięcia pozytywnego rozwiązania problemu prawnego.

 

Wartości wyznaczające etos naszej pracy to wiedza, jakość i rzetelność. W realizacji powierzonych zadań jesteśmy konsekwentni i drobiazgowi. Każda sprawa jest szczegółowo analizowana, tak by powzięte kroki były optymalne. Wielką wagę przykładamy do jakości relacji z Klientami, mając świadomość, że wzajemna otwartość pozwala na lepsze zrozumienie sprawy.

 

Dzięki Państwa głosom i opiniom Kancelaria Radcy Prawnego Patrycjusz Miłaszewicz w 2018 r., 2019 r. oraz w 2021 r. znalazła się w gronie laureatów ogólnopolskich Plebiscytów Branżowych Orły Prawa zajmując I miejsce w lokalizacji Góra. W 2020 r. Kancelaria dołączyła do grona Złotych ORŁÓW Prawa 2020. Kancelaria otrzymała również nagrodę portalu Oferteo.pl "Najlepsi 2021".

 

 

 

 

 

 

Obszary praktyki

Prawo cywilne

 • przygotowywanie i opiniowanie pism i umów,
 • zniesienie współwłasności i dział spadku,
 • sprawy o zasiedzenie,
 • dochodzenie roszczeń, zadośćuczynień i odszkodowań,
 • windykacja należności,
 • prowadzenie spraw związanych z rękojmią i gwarancją,
 • reprezentacja przed sądem i w postępowaniu egzekucyjnym,
 • udzielanie porad prawnych w zakresie prawa cywilnego.

Prawo pracy

 • przygotowywanie umów o pracę, umów o zakazie konkurencji,
 • dochodzenie roszczeń i odszkodowań od pracowników i pracodawców,
 • odwołania od decyzji ZUS,
 • reprezentowanie pracowników i pracodawców przed sądem w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • udzielanie porad prawnych w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Prawo gospodarcze

 • stała obsługa prawna przedsiębiorców,
 • opracowywanie i opiniowanie pism i umów,
 • udział w negocjacjach handlowych,
 • wezwania do zapłaty,
 • windykacja należności,
 • reprezentowanie przedsiębiorców przed sądami i organami administracji publicznej,
 • udzielanie porad prawnych w omawianym zakresie.

 

 

 

Prawo rodzinne

 • prowadzenie spraw o rozwód lub separację,
 • prowadzenie spraw o alimenty,
 • prowadzenie spraw o podział majątku wspólnego,
 • prowadzenie spraw o ustanowienie rozdzielności majątkowej,
 • prowadzenie spraw o ustalanie kontaktów z dzieckiem,
 • prowadzenie spraw związanych z władzą rodzicielską,
 • udzielanie porad prawnych w zakresie prawa rodzinnego.

 

Prawo administracyjne

 • reprezentowanie przedsiębiorców oraz osób fizycznych przed organami administracji państwowej i samorządowej,
 • sporządzanie pism w zakresie prawa administracyjnego,
 • sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych,
 • sporządzanie środków zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego,
 • reprezentowanie przedsiębiorców oraz osób fizycznych w postępowaniach przed sądami administracyjnymi
 • udzielanie porad prawnych w zakresie prawa administracyjnego.

Prawo spadkowe

 • prowadzenie spraw o stwierdzenie nabycia spadku,
 • prowadzenie spraw o dział spadku,
 • prowadzenie spraw o zachowek,
 • prowadzenie spraw o uchylenie się od skutków prawnych złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku,
 • pomoc w sporządzeniu testamentu,
 • wyrażenie zgody przez Sąd na odrzucenie spadku przez małoletnie dziecko,
 • udzielanie porad prawnych w zakresie prawa spadkowego.

Współpraca

Kancelaria podejmuje współpracę w oparciu o umowy stałej obsługi prawnej i w ramach jednorazowych zleceń.

 

Stała obsługa jest świadczona przede wszystkim na rzecz przedsiębiorców. Kancelaria, w ramach umowy o stałą obsługę, zapewnia kompleksowe wsparcie prawne bieżącej działalności gospodarczej Klienta, na które składają się: doradztwo prawne, sporządzanie i opiniowanie pism, umów i innych aktów, udział w mediacjach prawnych oraz reprezentacja w sporach przed sądem.

 

Klientów indywidualnych wspieramy w ramach jednorazowych zleceń. Udzielamy porad prawnych, sporządzamy opinie prawne, reprezentujemy przed sądami.

 

W zależności od rodzaju sprawy stosujemy następujące modele rozliczeń:

 • rozliczenie godzinowe, będące iloczynem przepracowanych w sprawie godzin i ustalonej stawki godzinowej,
 • rozliczenie ryczałtowe, stanowiące ustaloną z góry kwotą honorarium za określony zakres czynności,
 • rozliczenie "za sukces" - określony odsetek uzyskanej dla Klienta kwoty odszkodowania, zadośćuczynienia, itp.

 

Zapraszamy do kontaktu w celu ustalenia szczegółów współpracy.

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego Patrycjusz Miłaszewicz
nr wpisu WR-3241

 

Plac Bolesława Chrobrego 13/2, 56-200 Góra

 

tel. +48 660 758 237

e-mail: kancelaria.milaszewicz@wp.pl

 

NIP 699-173-60-52